SOCIËTEIT "AUDITE"

wELKOM OP DE WEBSITE VAN
hERENSOCIËTEIT "AUDITE"

Over ons

Sociëteit Audite is een herensociëteit in Zevenaar en wijde omgeving.
Het woord “Vriendenclub” omschrijft het karakter van deze sociëteit goed.

De leden van Audite komen twee maal per maand, op de eerste en derde dinsdagavond, bij elkaar. Tijdens deze avonden is er ruimte voor gezelligheid en een goed gesprek.
Daarnaast worden vier keer per jaar zogenaamde “barpraatjes” gehouden. Bij toerbeurt verzorgen leden een praatje over een onderwerp (naar eigen keuze), waarna discussie mogelijk is.

Tevens worden er per seizoen twee excursies georganiseerd, afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Drie keer per jaar is er een avond waarbij de partners ook welkom zijn.
Het lidmaatschap kost op dit moment € 90,00 per jaar.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u meer informatie dan kunt u mailen met onze secretaris: h.sikkes1@upcmail.nl

Het ontstaan van “AUDITE”
Sociëteit Audite is opgericht op 25 april 1974 door drie vrienden.De oprichters woonden allen in de nieuwbouwwijk “Zonnemaat” in Zevenaar.
In 1970 waren zij met hun gezinnen vanuit het zuiden en het westen in Zevenaar op Zonnemaat komen wonen en hebben elkaar leren kennen door hun kinderen op de scholen en de sportverenigingen. Er ontstond vriendschap en door uitwisseling van ervaringen en interesses in elkaar, vonden zij, dat er iets moest komen om meer gelijkgestemden met elkaar samen te brengen en zo ontstond het idee, om een herensociëteit op te richten.
Vol enthousiasme werd er gestart het samenstellen van de statuten en het zoeken naar een geschikte locatie.
De doelstelling van Audite was en is altijd nog het periodiek samenbrengen van een groep personen, die bereid zijn naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor ieders overtuiging, waardoor bijeenkomsten dienen uit te monden in een gezellige, open en ontspannen sfeer. Zo staat het ook in artikel 2 van de oprichtingsstatuten.
Alle drie de oprichters hadden in de 3 jaar vrienden en kennissen gemaakt, waarvan zij verwachtten dat die mannen ook in het lidmaatschap geïnteresseerd zouden zijn. En op deze manier ontstond door een sneeuwbaleffect een vereniging met een 20 tot 25-tal leden.
NIEUWE LEDEN ZIJN ZEKER WELKOM. AANMELDEN KAN VIA DE EMAIL VAN DE SECRETARIS.

SEIZOEN 2021 – 2022.
 

Op onze locatie kunnen we op verantwoorden wijze (vanwege Corona) bij elkaar komen. De volgende data zijn daarvoor vastgelegd. Of er dit seizoen excursies kunnen worden georganiseerd, zal afhangen van de verdere ontwikkelingen.


Data:
Tijdens gewone soosavonden kunnen ad hoc barpraatjes of anderszins
worden ingelast.

Datum:        Activiteit

07-09-2021 Reguliere avond

21-09-2021 Reguliere avond

 

05-10-2021 Openingsavond + partners

19-10-2021 Excursie (onder voorbehoud)

 

02-11-2021 Jaarvergadering

16-11-2021 Reguliere avond

 

07-12-2021 Barpraatje

21-12-2021 Reguliere avond

***********

04-01-2022 Nieuwjaarsreceptie + partners

18-01-2022 Reguliere avond

 

01-02-2022 Reguliere avond

15-02-2022 Barpraatje

 

01-03-2022 Carnaval GEEN SOOSAVOND

15-03-2022 Reguliere avond

 

05-04-2022 Reguliere avond

19-04-2022 Jaarlijks uitstapje

 

03-05-2022 Reguliere avond

17-05-2022 Barpraatje

 

07-06-2022 Reguliere avond

21-06-2022 Slotavond met partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web counter