wELKOM OP DE WEBSITE VAN
hERENSOCIËTEIT "AUDITE"

Over ons

Sociëteit Audite is een herensociëteit in Zevenaar en wijde omgeving.
Het woord “Vriendenclub” omschrijft het karakter van deze sociëteit goed.

De leden van Audite komen twee maal per maand, op de eerste en derde dinsdagavond, bij elkaar. Tijdens deze avonden is er ruimte voor gezelligheid en een goed gesprek.
Daarnaast worden vier keer per jaar zogenaamde “barpraatjes” gehouden. Bij toerbeurt verzorgen leden een praatje over een onderwerp (naar eigen keuze), waarna discussie mogelijk is.

Tevens worden er per seizoen twee excursies georganiseerd, afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Drie keer per jaar is er een avond waarbij de partners ook welkom zijn.
Het lidmaatschap kost op dit moment € 90,00 per jaar.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u meer informatie dan kunt u mailen met onze secretaris: h.sikkes1@upcmail.nl

Het ontstaan van “AUDITE”
Sociëteit Audite is opgericht op 25 april 1974 door drie vrienden.De oprichters woonden allen in de nieuwbouwwijk “Zonnemaat” in Zevenaar.
In 1970 waren zij met hun gezinnen vanuit het zuiden en het westen in Zevenaar op Zonnemaat komen wonen en hebben elkaar leren kennen door hun kinderen op de scholen en de sportverenigingen. Er ontstond vriendschap en door uitwisseling van ervaringen en interesses in elkaar, vonden zij, dat er iets moest komen om meer gelijkgestemden met elkaar samen te brengen en zo ontstond het idee, om een herensociëteit op te richten.
Vol enthousiasme werd er gestart het samenstellen van de statuten en het zoeken naar een geschikte locatie.
De doelstelling van Audite was en is altijd nog het periodiek samenbrengen van een groep personen, die bereid zijn naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor ieders overtuiging, waardoor bijeenkomsten dienen uit te monden in een gezellige, open en ontspannen sfeer. Zo staat het ook in artikel 2 van de oprichtingsstatuten.
Alle drie de oprichters hadden in de 3 jaar vrienden en kennissen gemaakt, waarvan zij verwachtten dat die mannen ook in het lidmaatschap geïnteresseerd zouden zijn. En op deze manier ontstond door een sneeuwbaleffect een vereniging met een 20 tot 25-tal leden.
NIEUWE LEDEN ZIJN ZEKER WELKOM. AANMELDEN KAN VIA DE EMAIL VAN DE SECRETARIS.

SEIZOEN 2022 – 2023.
 

Op onze locatie kunnen we op verantwoorden wijze (vanwege Corona) bij elkaar komen. De volgende data zijn daarvoor vastgelegd.
Tijdens gewone soosavonden kunnen ad hoc barpraatjes of anderszins
worden ingelast.

Datum:        Activiteit

06-09-2022 Openingsavond met partners

20-09-2022 Reguliere avond

 

04-10-2022 Reguliere avond

18-10-2022 Excursie (onder voorbehoud)

 

01-11-2022 Jaarvergadering

15-11-2022 Reguliere avond

 

06-12-2022 Barpraatje

20-12-2022 Reguliere avond

***********

03-01-2023 Nieuwjaarsreceptie + partners

17-01-2023 Reguliere avond

 

07-02-2023 Reguliere avond

21-02-2023 Carnaval, geen soosavond

 

07-03-2023 Barpraatje

21-03-2023 Reguliere avond

 

04-04-2023 Reguliere avond

18-04-2023 Jaarlijks uitstapje

 

02-05-2023 Reguliere avond

16-05-2023 Barpraatje

 

06-06-2023 Reguliere avond

20-06-2023 Slotavond met partners

 

 

 

 

ACTIVITEITEN.
WAT MAKEN WE ALLEMAAL MEE
.             
 

November 2022
Op 15 november brachten we een bezoek aan Royal Eijkelkamp in Giesbeek. Een prachtig bedrijf dat wereldwijd werkt. Het bedrijf ontwikkelde en ontwillet zeer geavanceerde boortechnieken voor diverse soorten bodemonderzoek. Dit gebeurt vaak in opdracht van bouwprojecten. Maar oorspronkelijk werdewn de eerste grondboortechnieken ontwikkeld op verzoek van de Universoteit Wageningen. Er wordt nog steeds nauw met de universiteit samengewekt.
Na een interessante inleiding kregen we een rondleiding door het bedrijf.Ook de productiehallen werden bezocht. Het was erg leukom dit mooie bedrijf, dat wereldwijd werkt, te kunnen bezoeken.
De dag werd afgesloten met een gezellige borrel en een warm en koud buffet op onze thuislocatie in Zevenaar.

Kijk ook eens op:     www.royaleijkelkamp.com/nl/ons-bedrijf/

 

 

September/oktober 2022.

Gelukkig konden we het nieuwe seizoen onder gewone omstandigheden starten. De openingsavond (met partners) was bijzonder gezellig. Het was fijn om iedereen weer te zien en te spreken. Inmiddels hebben we ook een antal reguliere avonden gehad, die zeer geanimeerd zijn verlopen. Ook konden we een nieuw lid verwelkomen. Het aantal leden is nu twintig, maar nieuwe aanmeldingen zijn nog altijd welkom.

 

 

Februari/maart 2022.

Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen. Al is het met aangepaste tijden in januari en februari. We hebben een paar keer een middagbijeenkomst gehad. Maar nu zitten we weer ’s avonds bij elkaar in ons “thuishonk” in Zevenaar.
Een aantal leden is begonnen aan een kookcursus (vier lessen). Het enthousiasme is groot en er wordt genoten van de zelf bereide maaltijd.
De excursiecommissie is aan het werk om ons uitje in april te organiseren. En het eerste barpraatje (sinds twee jaar weer) heeft plaats gevonden op 15 maart. Onderwerp: “Criminaliteit en straftenuitvoerlegging”. Het was een interessante avond.

 

 

JAARLIJKSE EXCURSIEDAG 19 april 2022.
Op 19 april gingen we op stap richting Duitsland. Eerst werd in Emmerich het Rheinmuseum bezocht, In dit leuke museum was van alles te zien wat met de scheepvaart op Rijn te maken heeft vanaf de middeleeuwen tot aan heden. Door een zeer enthousiaste vrijwilliger werden we rondgeleid.
Daarna was het tijd voor de lunch. En daarna reden we verder naar Xanten voor een bezoek aan de Romeinse nederzetting die hier ooit was.
Hier werd eerst een bezoek gebracht aan het grote museumgebouw. Ook hier onder leiding van een gids werden we geïnformeerd over geschiedenis van de Romeinen in deze omgeving. Xanten bleek één van de grootste Romeinse nederzettingen te zijn geweest in onze regio. Ook dit was een zeer interessant museum. Daarna was er nog tijd om rond te wandelen over het grote terrein.
Terug in Zevenaar werd de dag afgesloten met een voortreffelijk diner in een gezellig restaurant. De organisatoren van deze dag kunnen terug kijken op een mooie en gezellige dag. En dat doen de overige leden zeker ook.

 

 

 

 

 

 

 

 

 web counter